Open or close Facebook window.

Szkolenie dla NGO w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

05.09.2019
Szkolenie dla NGO w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – cz. IV:

„PROO SZANSĄ NA ŁĄCZENIE DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ I ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych”

 

12 WRZESIEŃ 2019 – TORUŃ

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na kolejne szkolenie z cyklu „DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA”,  które odbędzie się 12 września 2019 roku  – w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, patio B na parterze

W czwartej części panelu szkoleniowego  pn: DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA zapoznamy się z nowym programem Narodowego Instytutu Wolności (NIW-CRSO), który jest dla organizacji pozarządowych ogromna szansą na łączenie działalności misyjnej i rozwój instytucjonalny w najbliższych latach. Spotkanie obejmuje część szkoleniową i część konsultacyjno-doradczą, w trakcie której, zainteresowani będą mogli teoretycznie i praktycznie dowiedzieć się, jak wypełniać wnioski składane w ramach poszczególnych priorytetów.

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania publicznego „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa. Szkolenia i konsultacje są bezpłatne.

Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2, patio B na parterze

Termin: 12 wrzesień 2019 roku, w godzinach: 10.00 – 15.00.

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenie prowadzić będzie przedstawicielka Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej, Hanna Brzuszczak – specjalistka w zakresie koordynacji projektów, socjolog i specjalista pracy socjalnej, trenerka  z zakresu zarządzania projektem, zarządzania organizacją pozarządową, logiki projektowej, a także obsługi generatorów wniosków, m.in. WK-P, FIO, ASOS.

 

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 11 września 2019 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

Do pobrania w załączeniu: formularz zgłoszeniowy i program szkolenia.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik: 
Brak nadchodzących wydarzeń.