Open or close Facebook window.

Konsultacje programu współpracy samorządu województwa na rok 2020

05.09.2019
Konsultacje programu współpracy samorządu województwa na rok 2020

konsultacje Programu współpracy na rok 2020

Szanowni Państwo Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 4 września 2019 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto informujemy, że w ramach Forum organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego, które zaplanowane jest na październik br. odbędzie się panel konsultacyjny, do udziału w którym już teraz Państwa zapraszamy.

Konsultacje potrwają do 16 września 2019 r.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Uwagi mozna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego, na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M.Sklodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 5 do 16 września 2019 r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

do pobrania:

projekt programu współpracy na rok 2020
formularz konsultacji

Brak nadchodzących wydarzeń.