Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Informacja

23.03.2017
Informacja

Burmistrz Kruszwicy informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Leśnej w miejscowości Grodztwo, gmina Kruszwica.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Grodztwo wyłożony jest od 3 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r. w  Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pok. 30 (Biuro Obsługi Interesanta) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 1100 do 1400, natomiast w czwartki w godzinach od 1300 do 1630.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4, pok. 9 (salka posiedzeń), o godzinie 1600 odbędzie się dyskusja publiczna.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kruszwicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2017 r.

 

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń