Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Kompleks przy ul. Lipowej na ukończeniu

10.07.2019
Kompleks przy ul. Lipowej na ukończeniu

Prace przy nowym kompleksie sportowo – rekreacyjnym na Osiedlu Robotniczym dobiegają końca. Wykonawca realizuje swoje prace z dużym wyprzedzeniem, dlatego też już w drugiej połowie lipca mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, czy też toru rowerowego tzw. pumptracka.

Przypomnijmy, że zadanie to jest częścią większego projektu pn. „Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń