Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Krajobraz poezji polskiej

31.10.2018
Krajobraz poezji polskiej

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. S. PRZYBYSZEWSKIEGO, TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE  SOKÓŁ NADGOPLAŃSKI, CENTRUM KULTURY i SPORTU "ZIEMOWIT", ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. J. SŁOWACKIEGO, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. J. KASPROWICZA zapraszają młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Kruszwica do udziału w konkursie recytatorskim: „KRAJOBRAZ POEZJI POLSKIEJ”.

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów sztuką recytacji
 •  pielęgnowanie ojczystego języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości
  o kulturę i estetykę tzw. „żywego słowa”
 • popularyzacja polskiej literatury.

Założenia repertuarowe i regulaminowe:

 1. Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz lub fragment prozy nawiązujący do motywu historii ojczyzny, postawy patriotycznej lub ukazujący piękno polskiej przyrody, tradycji,  architektury, etc. (Szczególnie zachęcamy do wybierania utworów opisujących Kruszwicę, miejscowe tradycje,  przyrodę nadgoplańską. Gotowe propozycje utworów można również znaleźć na stronie internetowej prezydent.pl w zakładce Narodowe Czytanie- Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości).
 2. Czas prezentacji do 5 minut.
 3. Kryteria, według których oceniane będą występy uczestników:
 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • kultura słowa
 • ogólny wyraz artystyczny
 • klasy IV- VI szkoły podstawowe
 • klasy VII, VIII + gimnazja
 1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:
 1. Liczba uczestników z każdej szkoły jest ograniczona do 7 osób (w uzasadnionych przypadkach może zostać zmieniona).
 2. Konieczne jest dostarczenie zgody na udział dziecka w konkursie podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 3. Zgłoszenia obejmujące: imię i nazwisko uczestnika, szkołę, imię i nazwisko osoby przygotowującej, autora i tytuł prezentowanego utworu prosimy nadsyłać na adres internetowy: mgbpkruszwica@o2.pl  lub telefonicznie 52 3515 386 lub przesłać pocztą pod adres: MGBP im. S. Przybyszewskiego ul. Rybacka 22 88-150 Kruszwica.

 Ostateczny termin zgłaszania uczestników upływa 7 listopada 2018 r. Konkurs odbędzie się w CKiS Ziemowit przy ul. Niepodległości w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 9.30.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece Miejskiej w Kruszwicy pod numerem telefonu (52) 3515 386.

 

Z A P R A S Z A M Y

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń