Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Szkolenia językowe – dziś ruszyły zapisy!

29.10.2018
Szkolenia językowe – dziś ruszyły zapisy!

Chcesz nauczyć się języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, a może podwyższyć swoje umiejętności w zakresie tych języków? Jest to możliwe dzięki darmowym kursom, organizowanym przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House. Aby wyrazić chęć uczestnictwa w szkoleniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl.

- Projekt szkoleń i kursów językowych kierujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach wykonywanych obowiązku lub w przypadku chęci zmiany obecnego zatrudnienia. W szczególny sposób zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców miejscowości, w których oferta nauczania języków jest uboższa – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Kursy są przeznaczone dla osób w wieku 18-65, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji językowych. Premiowane przede wszystkim będą osoby o niższych kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), z niepełnosprawnościami, będące powyżej 50 roku życia (bez względu na wykształcenie). Do uczestnictwa zapraszamy również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału  w projekcie. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Z kursów skorzysta dziesięć tysięcy osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Będą one trwały 180 godzin. Uczestnicy w tym czasie przygotują się do egzaminu językowego, po którym otrzymają  certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TOEIC, WiDaF, TFI.

Udział w kursach i egzaminach jest darmowy, uczestnicy zobowiązani zostaną jedynie do pokrycia kosztów zakupu podręczników.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem mailowym zapisy@mowiszmasz.pl lub numerem telefonu 507927366.

Mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zapraszamy również do udział w szkoleniach komputerowych z zakresu między innymi projektowania stron www, obsługi programów biurowych w administracji i tworzenia grafiki komputerowej. Więcej informacji na stronie www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń