Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Szkolenie z RODO dla NGO

30.10.2018
Szkolenie z RODO dla NGO

Ochrona Danych Osobowych w praktyce w perspektywie nowego stanu prawnego (RODO) – szkolenie i warsztaty dla organizacji pozarządowych (ngo) z województwa kujawsko-pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej (TSAS) –  zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie w dniu 10.11.2018 r. we Włocławku z  zakresu RODO w organizacjach pozarządowych.

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na przeanalizowanie (w szczególności w znaczeniu praktycznym) zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z bieżącego stanu prawnego w koniecznym już obecnie odniesieniu do Rozporządzenia UE (RODO), w tym obecnych wymagań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kierunków i zakresu działań dostosowawczych z perspektywy zarządzania systemami informatycznymi, w których (poprzez które) zachodzi lub może zachodzić przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie i warsztaty, są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

MIEJSCE SZKOLENIA - TERMIN I GODZINY
Włocławek - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; ul. Żabia 12a  
10 listopada 2018 r.  od 9.00 do 15.00

Adresaci szkoleń: Członkowie, wolontariusze, przedstawiciele   organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń  prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej do dnia 09.11.2018r, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia.  Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

W ZAŁĄCZNIKU: 
Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik formularz_zgloszeniowy_szkolenie_10.11.2018.docx50.82 KB
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń