Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Uchwała w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe

21.03.2017
Uchwała w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Uprzejmie informujemy, iż 21 marca br. wchodzi w życie Uchwała nr XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe. Zgodnie z w/w uchwałą wnioski o przyznanie nagród za wyniki sportowe należy składać do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym wynik sportowy został osiągnięty. Wnioski za wyniki sportowe osiągnięte w  2016 r. należy składać do 04.04. 2017 r.

Poniżej wzór wniosku o przyznanie nagrody oraz wzory oświadczeń, które należy dołączyć do wniosku. Wniosek o przyznanie nagrody składa i podpisuje: osoba fizyczna, która osiągnęła wynik sportowy określony w § 4 ust. 1 uchwały bądź też rodzic lub opiekun prawny, w przypadku, gdy osoba fizyczna jest niepełnoletnia. Wniosek o nagrodę powinien w szczególności zawierać: dane osobowe (osoby, która zdobyła określony wynik sportowy) oraz opis osiągnięć sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia. Z kolei oświadczenia (bez względu na to kto składa wniosek) podpisują osoby, które zdobyły określony wynik sportowy.

Prosimy ponadto o zwrócenie szczególnej uwagi na zakres wyników sportowych, określony w uchwale, uprawniający do przyznania nagrody. We wnioskach nie należy wpisywać wszystkich sukcesów sportowych odniesionych w 2016 r. a jedynie 3-4 najważniejsze sukcesy, które zostaną odczytane podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy, łącznie z sukcesem najwyższym, który będzie uprawniał do otrzymania nagrody.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wniosek.doc30.5 KB
PDF icon skm_c364e17032011500.pdf756.81 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_nr_1.doc24.5 KB
Microsoft Office document icon dane_osobowe.doc22 KB
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń