Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ul. Cicha, Ukośna i Szosa Tryszczyńska w m. Kruszwica