Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-w-m-kruszwica-przy-ul-kwiatowej

Załączniki