Ciąg dalszy starań o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 412

Nasza Gmina
Spotkanie [0]

Dziś w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu: Mirosławem Graczykiem Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Drogowej oraz Grzegorzem Piątkiem Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z ramienia Gminy Kruszwica w spotkaniu uczestniczyli Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza oraz Krzysztof Piątek Inspektor ds. dróg.

Tematem spotkania były kwestie drogowe, a w szczególności sprawy związane z drogą wojewódzką nr 412, prowadzącą od skrzyżowania w Kobylnikach w kierunku Inowrocławia. Spotkanie było dobrą okazją do zwrócenia uwagi przedstawicieli samorządu województwa na konieczność poprawy bezpieczeństwa kierowców oraz osób pieszych i rowerzystów wzdłuż odcinka jedynej drogi wojewódzkiej, przebiegającej przez naszą gminę. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o ujęcie w planach inwestycyjnych samorządu województwa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych od obwodnicy Inowrocławia do skrzyżowania z drogą powiatową w Janowicach, deklarując również partycypację w kosztach tej inwestycji. W 2017 roku zabezpieczyliśmy nawet na ten cel środki w budżecie gminy, jednak inwestor nie zdecydował się na realizację tego zadania. Ostatni wniosek w tej sprawie przesłaliśmy w sierpniu tego roku i mamy nadzieję, że inwestycja zostanie uwzględniona w najbliższych planach Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy –
wyjaśnia Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Kruszwicy.

W trakcie spotkania poruszono również kwestie możliwości dofinansowania budowy ścieżek rowerowych z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027. Gmina Kruszwica od lat zabiega m.in. o przejęcie działek po niefunkcjonującym torowisku, biegnącym wzdłuż drogi powiatowej Kruszwica – Chrosno pod budowę ścieżki rowerowej, jednakże dotychczasowe odpowiedzi ze strony PKP są negatywne (ostatnia taka odpowiedź na wniosek gminy została przesłana pod koniec lipca bieżącego roku).

spotkanie [1]


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/news/ciag-dalszy-staran-o-przebudowe-drogi-wojewodzkiej-nr-412

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2021-10/KLUB%20TURYSTYKI%20ROWEROWEJ%20GOPLANIE%283%29.png?itok=cuLdts7B
  • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/DSC07666.JPG