Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-przylegly-do-ulicy-dobrej-w-miejscowosciach

Załączniki