Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Nasza Gmina
Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.[0]

Informujemy, że Centrum Projektów Cyfrowa Polska nałożyło na Gminę Kruszwica obowiązek uzyskania od osób składających w październiku i listopadzie br. oświadczenia w Ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” potwierdzenia miejsca zamieszkania osób składających oświadczenia, potwierdzenia pokrewieństwa, potwierdzenia nieotrzymania własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tego sprzętu, potwierdzenia zatrudnienia w PPGR.

W tym celu został przygotowany dla Państwa wzór oświadczenia (wzór oświadczenia).
Dodatkowo prosimy Państwa o załączenie do oświadczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PPGR.

Oświadczenia wraz z dokumentami prosimy składać, podobnie jak pierwsze oświadczenia w szkołach z terenu Gminy Kruszwica do dnia 9 grudnia 2021 r. do godz. 15.00 (dotyczy uczniów uczęszczających do tych szkół). Pełnoletni uczniowie i rodzice uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Kruszwica proszeni są o składanie oświadczeń wraz z dokumentami, podobnie jak pierwsze oświadczenia do dnia 9 grudnia 2021 r. do godz. 17.00 w Zespole Oświaty i Wychowania w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20. Oświadczenia i dokumenty przed złożeniem należy spiąć lub umieścić w kopercie.

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/news/konkurs-grantowy-cyfrowa-gmina-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2021-12/249256086_2954326681547276_1346771079167075392_n.jpg?itok=nmJEV4VU