Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/projekt-mpzp-dla-obszarow-polozonych-przy-ul-cichej-wiosennej-i-lesnej-w-m-kruszwica-oraz-w-m

Załączniki