Zgoda na przydomową oczyszczalnię ścieków

Mieszkańcy planujący budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do uzyskania zgody Burmistrza Kruszwicy na jej lokalizację.

 

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/zgoda-na-przydomowa-oczyszczalnie-sciekow

Załączniki