Zabezpieczenie oraz promocja lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez budowę stanicy wodnej, znajdującej się nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy

Termin realizacji rzeczowej: 2014r.

finanse[0]Źródło finansowania: dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zakres prac:

W ramach realizacji zadania wykonano  prace przygotowawcze polegające na  uporządkowaniu terenu oraz  przygotowaniu podłoża.

Wykonano również  obiekt stanicy wodnej w postaci wolnostojącego, parterowego, drewnianego domku o konstrukcji szkieletowej z dachem dwuspadowym.

Powierzchnia zabudowy:23,81 m2 domek + 11,9 m2 (taras)

Powierzchnia użytkowa: 20,6 m2

kubatura: 57,14 m3

wysokość: 5,14 m.

W ramach zadania zakupiono także wyposażenie w postaci lornetki oraz latarki, celem zwiększenia sprawności operacyjno-technicznej podczas patrolowania obszarów chronionych.

Wykonawcą prac przygotowawczych była firma P.P.H.U. Sebastian Sobecki z Kruszwicy, z kolei prac budowlanych polegających na budowie drewnianego domku – firma P.U.H. Import – Eksport TOM – DOM Tomasz Dybalski z Ostrowa koło Strzelna.

 

logo[5]

Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/zabezpieczenie-oraz-promocja-lokalnego-dziedzictwa-krajobrazowego-i-przyrodniczego-poprzez

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/WOPR.jpg
  • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/5_Wopr%20%20po.JPG?itok=EuiungJd
  • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/WOPR_1.JPG?itok=rsnsgpaV
  • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/WOPR_2.JPG?itok=9wr5lIps
  • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/5_WOPR%20przed.JPG?itok=JrtJiw7Q
  • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo_prow%202007-2013_0.png