Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

finanse[0]Termin realizacji rzeczowej: 2014r.

Źródło finansowania:

dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zakres prac:

Ekspozycja wykonana została poprzez zaimplementowanie w prezentację multimedialną interaktywnych fotografii obrotowych 360 stopni na bazie skanowania fotooptycznego 2/3D dla 40 obiektów zabytkowych, które zostały odnalezione i pochodzą z terenu Kruszwicy. Elementem wyróżniającym prezentacje 360° i 3D jest wierność rzeczywistości. Prezentowane obiekty posiadają prawdziwy dla ludzkiego oka wygląd z zachowaniem rzeczywistych kolorów. Skanowanie 3D stanowi jak dotąd najlepszą metodę do zbierania informacji o geometrii i kształcie zabytku nawet o najwyższym stopniu skomplikowania jego bryły. Z materiału cyfrowego została wykonana prezentacja przedstawiona w postaci ścieżki edukacyjnej i promocyjnej dóbr kultury, z podkładem dźwiękowym, interaktywnymi funkcjami hot spot oraz opisami.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA: http://skarby.gminakruszwica.pl/

 

 

logo[8]


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/wykonanie-ekspozycji-multimedialnej-pn-skarby-kruszwicy-na-potrzeby-promocji-lokalnego

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/skarby%20kruszwicy.jpg
  • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/skarby%20kruszwicy.jpg?itok=z7qV6H0D
  • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/7_skarby%20Kruszwicy%20-%20zrzuty%20ekranu%202.jpg?itok=vy7GqPXi
  • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/7_skarby%20Kruszwicy%20-%20zrzuty%20ekranu%201.jpg?itok=V3AgWZY5
  • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/skarby%20kruszwicy2.jpg?itok=uOO6KMbK
  • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/skarby%20kruszwicy3.jpg?itok=nruWsa9_
  • [6] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/skarby%20kruszwicy4.jpg?itok=CFnkRZ_U
  • [7] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/skarby%20kruszwicy5.jpg?itok=_UjXQRi9
  • [8] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo_prow%202007-2013_0.png