Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica

mapa[0]Termin realizacji: 2018r.

Źródło finansowania:

Projekt nr RPKP.03.04.00-04-0002/18 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

finanse[1]

 

 

 

 

Opis projektu:

W ramach zadania powstał prawie kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż ulicy Szosa Tryszczyńska oraz wzdłuż ulicy Solidarności do pętli autobusowej – gdzie możliwa jest realizacja punktu przesiadkowego (parkingu dla rowerów) między trasą rowerową a komunikacją autobusową.

 

logo[7]

 

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/budowa-sciezek-rowerowych-na-terenie-gminy-kruszwica

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/trasa%20%C5%9Bcie%C5%BCki%20rowerowej.jpg
  • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/%C5%9Bcie%C5%BCki.png
  • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/DSC06391.JPG?itok=T6oC6cBM
  • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/DSC06392.JPG?itok=KeEsWSp-
  • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/DSC06393.JPG?itok=eJVK6rXj
  • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/DSC06394.JPG?itok=_fgUx5op
  • [6] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/DSC06395.JPG?itok=UrcDwUTQ
  • [7] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo%20RPO%202014-2020.png