Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy

Projekt nr RPKP.03.03.00-04-0021/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Kwota dofinansowania wynosiła prawie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu: 1 191 487,83 zł

Przyznana wartość dofinansowania:   634 998,14 zł.

Wykonawca : Firma Ogólnobudowlana „INSTALTECH” Józef Sławianowski z Włocławka

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej. W ramach projektu przeprowadzona będzie modernizacja energetyczna obiektu na podstawie przeprowadzonego audytu w celu osiągnięcia najlepszego stosunku wielkości środków publicznych do uzyskanych efektów energetycznych. Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii, co wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie tzw. niskiej emisji, a także zasadniczo zmniejszy koszty utrzymania obiektu.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.: termomodernizację budynku (ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę ogrzewania z pieca olejowego na piec gazowy z zastosowaniem dwóch pomp ciepła) oraz remont pomieszczeń.

Budynek przy ul. Nadgoplańskiej został dostosowany do wymogów ochrony środowiska. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej, dzięki której zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną  i cieplną,  obniży się emisja zanieczyszczeń. Budynek będzie nową siedzibą świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Kruszwicy oraz miejscem spotkań dla Seniorów. Swoje miejsce znajdą tu również Koło Gospodyń Wiejskich a także Gminne Koło Rolnicze.

logo[24]

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-kruszwica-swietlica-w

Załączniki
 • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/1_36.jpg?itok=BkxXrgmp
 • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/2_13.jpg?itok=5tbBLir0
 • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/3_2_0.jpg?itok=_v-BnuyH
 • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/3_3_0.jpg?itok=2Z25JnBh
 • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09931_0.jpg?itok=DqPqYIWr
 • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/4_4_0.jpg?itok=9_J145NA
 • [6] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09833_0.jpg?itok=C9Y6TL2a
 • [7] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09834_0.jpg?itok=JR3nmgse
 • [8] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09836_0.jpg?itok=Ta8dSRSf
 • [9] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09838_0.jpg?itok=06Mmbp_v
 • [10] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09842_0.jpg?itok=rgweFxsg
 • [11] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09844_0.jpg?itok=KgoBeV_3
 • [12] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09846.jpg?itok=yEC9sXaB
 • [13] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09861.jpg?itok=TCj6fh9L
 • [14] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09863_0.jpg?itok=LkUbfmX-
 • [15] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09869_0.jpg?itok=a_JbNvzp
 • [16] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09872.jpg?itok=cKeZr9hT
 • [17] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09874_0.jpg?itok=iswKwFCQ
 • [18] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09877.jpg?itok=7rlElCCI
 • [19] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09885_0.jpg?itok=Vc5SoOfX
 • [20] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09888.jpg?itok=01SdvW08
 • [21] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09896_0.jpg?itok=Icebqh4s
 • [22] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09898_0.jpg?itok=ibf4ODSz
 • [23] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc09900.jpg?itok=gD-GHPZK
 • [24] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo%20RPO%202014-2020.png