Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki

logo[0]W latach 2018-2019 opracowywana była dokumentacja projektowa oraz uzyskiwano wszelkie dokumenty formalno - prawne niezbędne do realizacji w/w inwestycji.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę mostu przekraczającego rzekę Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną względem wysokiej wody żeglownej. Planowany obiekt będzie spełniał wymagania techniczno - budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego.

Nośność obiektu dostosowano do obciążeń ruchem samochodowym wg PN-85/S-10030

 • klasa mostu „A" (najwyższa klasa obciążeniowa).
 • klasa drogi - G.

Podstawowe parametry użytkowe:

 • jezdnia o szerokości 8,0m,
 • chodnik o szerokości 4,55m (szerokość użyteczna 3,5m),
 • opaski jezdni 1,1m,
 • barieroporęcze  mostowe, stalowe, wysokości 1,2m,
 • szerokość całkowita obiektu 13,65m,
 • rozpiętość osiowa przęsła 43,00m,
 • rozpiętość w świetle przyczółków 42,00m,
 • płyty przejściowe długości 5,0 m.

Projektowany most będzie uwzględniał skrajnię żeglowną dla drogi wodnej kategorii Ib.

Projektowana szerokość drogi na dojazdach - 7,0 m.

Projektowany most zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo-wodnych.

Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej. Zakontraktowana wartość dofinansowania: 104.992,00 zł. Udział w konkursie na dokumentację był warunkiem wnioskowania o środki na realizacje rzeczową zadania.

Wniosek o dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania złożony został w marcu 2020r. Obecnie trwa ocena wniosku.


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/budowa-mostu-nad-rzeka-notec-wraz-z-przebudowa-drogi-gminnej-nr-150833c-w-miejscowosci

Załączniki
 • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/mosty%20dla%20region%C3%B3w.jpg
 • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%201.jpg?itok=2EqvsF2_
 • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%202.jpg?itok=W_Atx_o_
 • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%203.jpg?itok=ee0E-D17