Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki

logo[0]W latach 2018-2019 opracowywana była dokumentacja projektowa oraz uzyskiwano wszelkie dokumenty formalno - prawne niezbędne do realizacji w/w inwestycji.

Etap 1 . Opracowanie dokumentacji

Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej. Zakontraktowana wartość dofinansowania: 104.992,00 zł. Udział w konkursie na dokumentację był warunkiem wnioskowania o środki na realizacje rzeczową zadania.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę mostu przekraczającego rzekę Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną względem wysokiej wody żeglownej. Planowany obiekt będzie spełniał wymagania techniczno - budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego.

Etap 2. Roboty budowlane

Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie na budowę mostu w Kobylnikach w ramach programu „Mosty dla regionów”. Szczególne podziękowania należą się Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi i Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi za pomoc w staraniach o dofinansowanie tego zadania z programu „Mosty dla regionów”.

Całkowity koszt zadania wynosi 10.444.497,77 zł.

Wartość dofinansowania: 80% wartości projektu, tj. 8.355.598,00 zł.

Wykonawca prac budowlanych:  firma WANT Sp. z o.o. z Tczewa.

Zakres zadania obejmował budowę mostu przekraczającego rzekę Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną względem wysokiej wody żeglownej. Obiekt  spełnia wymagania techniczno - budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego.

Nośność obiektu dostosowano do obciążeń ruchem samochodowym wg PN-85/S-10030

-klasa mostu „A" (najwyższa klasa obciążeniowa).
-klasa drogi - G.

Podstawowe parametry użytkowe:

 • jezdnia o szerokości 8,0m,
 • chodnik o szerokości 4,55m (szerokość użyteczna 3,5m),
 • opaski jezdni 1,1m,
 • barieroporęcze  mostowe, stalowe, wysokości 1,2m,
 • szerokość całkowita obiektu 13,65m,
 • rozpiętość osiowa przęsła 43,00m,
 • rozpiętość w świetle przyczółków 42,00m,
 • płyty przejściowe długości 5,0 m.

Most uwzględnia skrajnię żeglowną dla drogi wodnej kategorii Ib.
Szerokość drogi na dojazdach - 7,0 m.
Most zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo-wodnych.

Zdjęcia po realizacji

Przekazanie placu budowy wykonawcy

Umowa z wykonawcą

Zdjęcia z podpisania umowy o dofinansowanie - dokumentacja


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/budowa-mostu-nad-rzeka-notec-wraz-z-przebudowa-drogi-gminnej-nr-150833c-w-miejscowosci

Załączniki
 • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/mosty%20dla%20region%C3%B3w.jpg
 • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/618e901db3f2e_o_large.jpg?itok=ObwMyGyA
 • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/DSC07735.JPG?itok=RhL52Mqf
 • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/DSC07738.JPG?itok=px6v1BjA
 • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/DSC07993.JPG?itok=MN991fFX
 • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/DSC08007.JPG?itok=CPEmNmV1
 • [6] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/f.%20pawlak.jpg?itok=L0hG23C5
 • [7] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/wojewoda%202.jpg?itok=R8RzKJpz
 • [8] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/wojewoda%203.jpg?itok=DFdcvA8d
 • [9] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2022-03/wojewoda.jpg?itok=DA5uwm61
 • [10] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/DSC03075.JPG?itok=aGTFxDqC
 • [11] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/DSC03079.JPG?itok=sDTr1ADb
 • [12] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/1.jpg?itok=Avp3l7P2
 • [13] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/2.jpg?itok=9DWoT70p
 • [14] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/3.jpg?itok=Eg5fVlNM
 • [15] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%201.jpg?itok=2EqvsF2_
 • [16] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%202.jpg?itok=W_Atx_o_
 • [17] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%203.jpg?itok=ee0E-D17