Dzierżawa/Najem/Użyczenie

Oddanie nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie zamieszcza się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=211
lub w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej na terenie miasta Kruszwica wraz ze statkiem pasażerskim "RUSAŁKA"

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), wywieszono w dniu 20.10.2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę tj. działka nr 248, o powierzchni 0,7380 ha, położona w Kruszwicy, (obręb 2) wraz ze statkiem pasażerskim „RUSAŁKA.

/sites/default/files/pliki/Wykaz%20nieruchomo%C5%9Bci%20przeznaczonej%20do%20oddania%20w%20dzier%C5%BCaw%C4%99%20wraz%20ze%20statkiem.pdf

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/dzierzawanajemuzyczenie

Załączniki