Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Nasza Gmina
Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków[0]

Przypominamy, że trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
 

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl,
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.


 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca lokalizacji budynku, osobiście lub listownie.

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/news/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-0

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2021-10/Foodie%27s.jpg?itok=jKwxmwAT