Składy Rady Miejskiej

1.    Aleksander Budner Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy
2.    Katarzyna Luzinska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kruszwicy
3.    Maciej Wasielewski Wicerzewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy
4.    Dariusz Augustyniak
5.    Bartłomiej Dzwoniarkiewicz
6.    Tomasz Frejliszek
7.    Mateusz Hanusiak
8.    Jacek Kaczmarek
9.    Jarosław Kaczmarek
10.    Łukasz Kowalski
11.    Andrzej Michalak
12.    Sebastian Sobecki
13.    Tomasz Staszak
14.    Maciej Szpolorowski
15.    Dariusz Zdziarski

 


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1) Jarosław Kaczmarek,
2) Mateusz Hanusiak,
3) Jacek Kaczmarek.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą :
1) Andrzej Michalak,
2) Maciej Szpolorowski,
3) Tomasz Frejliszek.

W skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wchodzą :
1) Bartłomiej Dzwoniarkiewicz,
2) Tomasz Staszak,
3) Łukasz Kowalski,
4) Maciej Szpolorowski,
5) Katarzyna Luzinska.

W skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy wchodzą:
1) Dariusz Zdziarski,
2) Andrzej Michalak,
3) Sebastian Sobecki

W skład Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia wchodzą:
1) Dariusz Augustyniak,
2) Tomasz Frejliszek,
3) Maciej Wasielewski.

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/sklady-rady-miejskiej

Załączniki