Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy – I etap

finanse[0]W ramach projektu przebudowano 995mb drogi. Ponadto, wzmocniono konstrukcję ulic, uporządkowano ruch w rejonie Kolegiaty wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych, a także wyregulowano odwodnienie.

Termin realizacji: 2009r.

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwój Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa

Realizacja projektu wpłynęła na:

•ułatwienie organizacji komunikacji publicznej

•poprawę bezpieczeństwa pieszych

•bezpieczny dojazd do obiektów handlowych, usługowych, szkół, hali sportowej
i przedszkola oraz domów mieszkalnych

•poprawę dojazdu autobusów turystycznych do kolegiaty z XII w.

•oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych

•zmniejszenie ilości uszkodzeń pojazdów związanych ze złą nawierzchnią

•wygodne korzystanie z miejsc parkingowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

logo[5]

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/przebudowa-ulicy-kolegiackiej-kujawskiej-i-wiejskiej-w-kruszwicy-i-etap

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/Kolegiacka-kujawska-wiejska.jpg
  • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/Uluica%20Kolegiacka%20przewd%20przebudow%C4%85.png?itok=esm4C4xX
  • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/Kolegiacka%20po%20przebudowie.jpg?itok=nCpq_-ZP
  • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/Kolegiacka%20po%20przebudowie2.jpg?itok=S63PYv5p
  • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/SGA00000.jpg?itok=Rni5-eph
  • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo%20RPO%202007-2013.jpg