Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie

znak[0]Termin realizacji: 2019r.

Opis zadania:

W ramach zadania przebudowano ul. Chabrową w miejscowości Grodztwo na odcinku 842,34mb.

Zakres prac obejmował:

- budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00m. ;

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szerokości 0,75m i nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie muld odwadniających;

- budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej;

- wykonanie dojść pieszych do posesji.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa. Prace nadzorowała firma PRO-NAD Jarosław Góralczyk ze Strzelna.

Wartość robót budowlanych: 762.600,00 zł.

Źródła finansowania:

Gmina Kruszwica na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.773,00 zł, czyli  63,63%  kosztów kwalifikowalnych w ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/przebudowa-ulicy-chabrowej-w-grodztwie

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/chabrowa.png
  • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/DSC08652.JPG?itok=19gRjvHS
  • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/DSC08654.JPG?itok=eEgSOgJZ
  • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/DSC08655.JPG?itok=FmeExQyx
  • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/dsc08495.jpg?itok=bOzjTFSV
  • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/chabrowa%202.png?itok=KZ2PlgWz