Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących

finanse[0]Termin realizacji robót:  2017 - 2018r.

Źródło finansowania:

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Opis projektu:

Projekt dotyczył termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kasprowicza 7 w Kruszwicy (gimnazjum i liceum), który składa się z budynku głównego, skrzydła wschodniego i sali gimnastycznej z łącznikiem).

Powierzchnia użytkowa wynosi 1992 m2, kubatura 8570,00 m3.

W ramach inwestycji wykonano między innymi: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni (włączenie w istniejącą instalację kotłowni gazowej dwóch układów grzewczych tj. pomp ciepła z sondami gruntowymi oraz instalacji kolektorów słonecznych) oraz wymianę stolarki i wymianę lub naprawę dachu.

Wykonawca:

„DELMAR” Marzena Starzyńska
ul. Okrzei 59
87-800 Włocławek

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej.
Realizacja projektu przyczyniła się do racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii, co wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię . Poprawa efektywności energetycznej wpływa  również na obniżenie tzw. niskiej emisji, a także zasadniczo zmniejszy koszty utrzymania obiektu.

 

logo[6]

 

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-kruszwica-zespol-szkol

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/zso%202.png
  • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/11_ZSO%20po%202.jpg?itok=oKhNQikF
  • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/11_ZSO%20po%20termomodernizacji.jpg?itok=lwi2EjQa
  • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/ZSO1.png?itok=QDvY-aUu
  • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/11_ZSO%20przed%202.JPG?itok=p6tO38By
  • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/11_ZSO%20przed.JPG?itok=2gK0UDcc
  • [6] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo%20RPO%202014-2020.png