Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach

logo[0]

Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0018/18 pn. „Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.

Całkowita wartość projektu: 1 879 484,95 zł

Dofinansowanie: 1 461 097,06 zł, w tym: 1 274 973,39 zł to środki UE oraz 186 123,67 zł środki z budżetu państwa

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 - 30.06.2019

Wykonawca : firma TORAKOL Rajmund Zalewski z miejscowości Koszczały

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji Gminy Kruszwica poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej dla realizacji projektów społecznych na terenie sołectwa Chełmce oraz Polanowice.

W ramach zadania przebudowo boiska sportowo-rekreacyjne w Chełmcach i Polanowicach:

 •  w Chełmcach - przekształcono zniszczone boisko trawiaste w dwa boiska – pierwsze wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz drugie do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Ponadto w kompleksie pojawiły się urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury, oświetlenie boisk oraz odwodnienie, a także utwardzenie terenu  umożliwiające dotarcie do planowanych obiektów. Dodatkowo na terenie działki powstały utwardzone miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym także dla osób niepełnosprawnych) wraz z zatoką autobusową.
 • w Polanowicach - przekształcono plac o nawierzchni asfaltowej w boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto w kompleksie pojawią się urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury, oświetlenie boisk oraz odwodnienie i ciąg pieszy umożliwiający dotarcie do planowanych obiektów. 

 

 

logo[8]


 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/przebudowa-boisk-sportowo-rekreacyjnych-w-chelmcach-i-polanowicach

Załączniki
 • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/520x500/public/2020-03/logo%20gminy.png?itok=CxP_kzwm
 • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/Che%C5%82mce%20-%20zatoka.JPG?itok=O5wZaMHf
 • [2] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/Che%C5%82mce-%20si%C5%82ownia.JPG?itok=Aqz7__SX
 • [3] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/Che%C5%82mce-Boisko.JPG?itok=d9XQUirA
 • [4] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/Polanowice.JPG?itok=fqrOGgQP
 • [5] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/a3%20chelmce%20plac.jpg?itok=Y9nWveUb
 • [6] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/boisko%20Che%C5%82mce.jpg?itok=d4E0c_9K
 • [7] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/boisko%20polanowice.jpg?itok=fMmMR0iD
 • [8] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo%20RPO%202014-2020.png