Spółki Gminne

Przedsiębiorstwo Komunalne[0]

Siedziba główna spółki

Adres siedziby:    88-150 Kruszwica, ul. Goplańska 2
Kontakt telefoniczny:    52 351 52 90 wew.1
Kontakt poczta elektroniczna:   sekretariatat[5][4][3][2][1]pk-kruszwica [dot] pl
Strona internetowa:    www.bip.pk-kruszwica.pl


Dział Administrowania Nieruchomościami

Adres zakładu:  88-150 Kruszwica, ul. Goplańska 2
Kontakt telefoniczny:  52 351 52 90  wew. 3 lub 4
Kontakt poczta elektroniczna:  mieszkaniowkaat[5][4][3][2][1]pk-kruszwica [dot] pl
Główna działalność:  obsługa wspólnot mieszkaniowych, usługi remontowe, utrzymanie terenów zielonych,  zimowe utrzymanie chodników


Zakład Usług Komunalnych

Adres zakładu:  88-150 Kruszwica, ul. Goplańska 2
Kontakt telefoniczny:  52 351 52 90  wew. 2
Kontakt poczta elektroniczna:  odpadyat[5][4][3][2][1]pk-kruszwica [dot] pl
Główna działalność:  odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, odbiór nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków


Zakład Energetyki Cieplnej

Adres zakładu:  88-150 Kruszwica, ul. Wiejska 47
Kontakt telefoniczny:  52 351 52 90  wew. 5
Kontakt poczta elektroniczna:  zecat[5][4][3][2][1]pk-kruszwica [dot] pl
Główna działalność:  dostawa ciepła systemowego, wydawanie warunków przyłączenia do sieci cieplnej, przeglądy węzłów i instalacji ciepłowniczych

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Adres zakładu:    88-150 Kruszwica, ul. Zamkowa 13
Kontakt telefoniczny:    52 351  53 77,    52 351 52 90  wew.   6        
Kontakt poczta elektroniczna:    zwikat[5][4][3][2][1]pk-kruszwica [dot] pl
Główna działalność:    zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków, wydawanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan, realizacja przyłączy, usługi koparko-ładowarką, usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych, przegląd sieci przy użyciu kamery

 

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/spolki-gminne

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/pk.jpg
  • [1] https://gminakruszwica.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://gminakruszwica.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [3] https://gminakruszwica.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [4] https://gminakruszwica.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [5] https://gminakruszwica.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif