Herb i logo

 Herb Gminy Kruszwica HERB[0]
 
Wiele nazw miejscowych na kujawskiej ziemi pochodzi od soli lub jej handlowej postaci-walcowatej bryłki, zwanej kruszą. Do tej grupy nazw zalicza się także Kruszwica. Z racji tego, że krusze drogiej niegdyś soli były symbolem bogactwa sama już nazwa miasta - Kruszwica zapewne odzwierciedlała bogactwo i znaczenie grodu.
 
W XV w. kiedy to włodarze Kruszwicy wybierali herb miasta, kujawskie solarstwo upadło na rzecz żup krakowskich. Być może właśnie, dlatego na tarczy herbowej umieszczono bardziej przystający do tych czasów staropolski symbol bogactwa - drzewo gruszy.
 
Zgodnie z § 13 Statutu Gminy Kruszwica z dnia 28 lutego 2003 r. - herbem Gminy jest wizerunek zielonego drzewa gruszy w srebrnym polu.
Herbu gminy mogą używać organy Gminy i gminne jednostki organizacyjne. Za zgodą Rady Miejskiej herbu Gminy mogą używać osoby fizyczne i prawne.
 
logoo[1]
 
Logo Gminy Kruszwica
 
Logo składa się z czterech elementów: Mysia Wieża jako nierozerwalny symbol Kruszwicy w ujęciu nowoczesnym, na niej flaga jako symbol polskości, kolejnym elementem jest niebieski owal - symbol jeziora Gopło, natomiast zielony element to symbol przyrodniczego oraz rolniczego akcentu Kruszwicy.
 
Logo zostało wybrane przez komisję konkursową oraz oddane pod głosowanie internautów spośród prawie 200 prac. Autorem projektu jest Marcin Fołda.

Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/herb-i-logo

Załączniki
  • [0] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo%20gmina%20kruszwica.png
  • [1] https://gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/123333.jpg