Dotacje

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. tutaj

 

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy
Ogłoszenie
Oświadczenie

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2020 r.