Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Adama Mickiewicza i Rynek w m. Kruszwica