Referat Organizacyjny

Bogdan Hałasa – Sekretarz
pok. nr 3, nr wew. 20 (mail: halasaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Karolina Jędrzejczak – Inspektor ds. kadr
pok. nr 10, nr wew. 22 (mail:
karolina [dot] jedrzejczakatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Ewa Kaczmarek – Inspektor ds. techniczno-kancelaryjnych, Z-ca kierownika USC
pok. nr 24, nr wew. 25 (mail: boi25atkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl
)

Maciej Sikorski – Inspektor ds. BHP
pok. nr 117, nr wew. 16 (mail: maciej [dot] sikorskiatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Sylwia Gralak – Podinspektor ds. działalności gospodarczej
pok. nr 10,  nr wew. 23 (mail: edgatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Justyna Moledna – Młodszy referent ds. techniczno-kancelaryjnych
pok. nr 24, nr wew. 24 (mail: boi25atkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Artur Przybysz – Starszy Informatyk
pok. nr 2, nr wew. 21 (mail: artur [dot] przybyszatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Monika Kościelna –  Sekretarka
pok. nr 110, nr wew. 11 (mail: sekretariatatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)