Przynależność do organizacji

Związek Miast Polskich

1. Związek Miast Polskich


Związek Miast Polskich od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 330 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

http://www.miasta.pl/

Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw

2. Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza


Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza"  jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoje zadania Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” realizuje w oparciu o Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz Biuro Stowarzyszenia  w Toruniu, gdzie mieści się jego siedziba.

http://www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl/

LGD Czarnoziem na Soli

3. Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli powstało w wyniku wspólnego działania środowisk z ośmiu gmin powiatu inowrocławskiego: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie.
LGD Czarnoziem na Soli jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

http://czarnoziemnasoli.pl/

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego

4. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego


  W dniu 29 IV 2008 r. w Kowalu, z inicjatywy władz miasta Kowala, miejscu urodzenia 30 IV 1310 r. przyszłego króla Polski Kazimierza Wielkiego, odbyło się inauguracyjne zebranie przedstawicieli miast Kazimierzowskich oraz innych osób, którym bliska jest postać ostatniego z rodu Piastów na polskim tronie.

http://www.kazimierzwielki.pl/