Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-przyleglego-do-ulicy-nadgoplanskiej

Załączniki