Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-polozonych-w-m-ostrowek-gmina

Załączniki