Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-przyleglego-do-ulicy-nadgoplanskiej

Załączniki