Wspomnienie o udziale Kruszwiczan w Powstaniu Wielkopolskim