Składy Rady Miejskiej

1. Budner Aleksander - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy
2. Michalak Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy
3. Kaczmarek Ewa - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy
4. Dzwoniarkiewicz Bartłomiej
5. Dybicz Ilona
6. Grobelski Artur
7. Hałasa Katarzyna
8. Kaczmarek Jarosław
9. Lewandowski Stefan
10. Łożyński Tomasz
11. Stanny Grzegorz
12. Stranc Michał
13. Szpolorowski Maciej
14. Tenerowicz Teresa
15. Wasielewski Maciej

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Jarosław Kaczmarek - Przewodniczący
2. Teresa Tenerowicz - Zastępca Przewodniczącego
3. Tomasz Łożyński - Sekretarz
 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1. Tomasz Łożyński - Przedwodniczący
2. Maciej Wasielewski - Zastępca Przewodniczącego
3. Teresa Tenerowicz - Sekretarz
 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

1. Bartłomiej Dzwoniarkiewicz - Przewodniczący
2. Michał Stranc - Sekretarz
3. Maciej Szpolorowski
4. Grzegorz Stanny
5. Artur Grobelski
 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI GMINY:

1. Maciej Wasielewski - Przewodniczący
2. Andrzej Michalak - Zastępca Przewodniczącego
3. Ilona Dybicz
 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA:

1. Stefan Lewandowski - Przewodniczący
2. Katarzyna Hałasa - Zastępca Przewodniczącego
3. Ewa Kaczmarek - Sekretarz