EDYCJA 9-ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica

W ramach projektu zaplanowano częściową wymianę oświetlenia nieenergooszczędnego na oświetlenie LED na terenie Gminy Kruszwica, zarówno stanowiące własność Gminy jak i spółki oświetleniowej. Gmina Kruszwica uzyskała prawo do dysponowania w/w mieniem na cele realizacji inwestycji. Planowane do instalacji oprawy oświetleniowe będą
gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wnioskodawcaoświadcza, że w wyniku modernizacji opraw oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych innych niż LED objętych dofinansowaniem z Programu zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%. Wydajne oświetlenie to dobra droga do efektywnego postępu w realizacji celów klimatycznych w postaci m.in. złagodzenia presji na środowisko ze względu na znacznie niższe zużycie energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, znaczne obniżenie rocznych kosztów energii, czy też lepszej jakości oświetlenia dla użytkowników. Wysoki potencjał oszczędności będzie uzyskiwany przez:
• długą żywotność źródła światła LED,
• skuteczne oprawy oświetleniowe zwiększające strumień światła,
• niskie koszty operacyjne,
• nowoczesne zarządzanie oświetleniem.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oświetlenia ulicznego, co będzie miało pozytywne oddziaływanie na wszystkich mieszkańców gminy Kruszwica, zarówno na mieszkańców bezpośrednio mieszkających wzdłuż ulic objętych projektem, jak również na innych użytkowników tych dróg.

Wymiana oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED jest bezpośrednią przyczyną poprawy bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia zużycia energii, jak i polepszenia estetyki miasta (zastąpienia żółtego światła sodowego białą barwą diod LED). W projekcie technicznym zastosowane będą rozwiązania mające na celu zachowanie stabilności produktów projektu w warunkach zmieniającego się klimatu i narażenia na ekstremalne zjawiska pogodowe w tym m.in silne wiatry, burze, ekstremalne temperatury i opady.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.699.360,00zł w ramach 9 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
 

Zdjęcie  Zdjęcie
 
Zdjęcie