Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Agnieszka Martin – Kierownik referatu nieruchomości i gospodarki przestrzennej
pok. nr 5, nr wew. 36 (mail: agnieszka [dot] martinatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl
)

Renata Fira - Szymczak – Podinspektor ds. opłat planistycznych i adiacenckich oraz gospodarki nieruchomościami
pok. nr 6, nr wew. 33 (mail: renata [dot] fsatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Elżbieta Gralak – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
pok. nr 6, nr wew. 33 (mail: elzbieta [dot] gralakatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Katarzyna Gawlikowska  - Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
pok. nr 4, nr wew. 35 (mail: katarzyna [dot] gawlikowskaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Emilia Drzazgowska  - Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
pok. nr 4, nr wew. 35 (mail: emilia [dot] drzazgowskaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Ewa Ignasiak - Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami
pok. nr 6, nr wew. 32