CYFROWA GMINA-GRANTY PPGR

1

 

Gmina Kruszwica w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - PPGR” pozyskała grant w wysokości 1.092.500,00zł

na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

W ramach grantu Gmina Kruszwica zakupi w ramach postępowania przetargowego 457 laptopów.

 

W dniu 23.05.2022 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Kruszwica.

Umowa o powierzenie grantu „ Cyfrowa Gmina-PPGR” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.