Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach

Zadaniem objęto odcinek drogi o długości 940m. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo – rowerowy, przebudowano zjazdy oraz lokalnie utwardzono pobocza. Ponadto wykonano kanalizację deszczową odwadniającą pas drogowy. Dodatkowo wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome na jezdni w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Wartość robót budowlanych wyniosła 2.088.192,87 zł. Zadanie zostało dofinansowane z funduszu dróg samorządowych w wysokości 1 389 644, 67 zł, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kruszwica a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.

Wykonawcą prac była firma P.P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.