Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

finanseTermin realizacji rzeczowej: 2014r.

Źródło finansowania:

dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zakres prac:

Ekspozycja wykonana została poprzez zaimplementowanie w prezentację multimedialną interaktywnych fotografii obrotowych 360 stopni na bazie skanowania fotooptycznego 2/3D dla 40 obiektów zabytkowych, które zostały odnalezione i pochodzą z terenu Kruszwicy. Elementem wyróżniającym prezentacje 360° i 3D jest wierność rzeczywistości. Prezentowane obiekty posiadają prawdziwy dla ludzkiego oka wygląd z zachowaniem rzeczywistych kolorów. Skanowanie 3D stanowi jak dotąd najlepszą metodę do zbierania informacji o geometrii i kształcie zabytku nawet o najwyższym stopniu skomplikowania jego bryły. Z materiału cyfrowego została wykonana prezentacja przedstawiona w postaci ścieżki edukacyjnej i promocyjnej dóbr kultury, z podkładem dźwiękowym, interaktywnymi funkcjami hot spot oraz opisami.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA: http://skarby.gminakruszwica.pl/

 

 

logo