Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ul. Niepodległości w m. Kruszwica