Marian Kępski

Marian Kępski

Marian Kępski
Marian Kępski

Marian Kępski na świat przyszedł 21 listopada 1912 r., w Chełmcach. Był najmłodszym z jedenaściorga dzieci Ignacego Kępskiego, gospodarza z Chełmc i Marianny zd. Groblewskiej. W latach 1927-1932 uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy i zdał z wynikiem bardzo dobrym egzamin dyplomowy na nauczyciela szkół powszechnych w maju 1932 r.

Od września 1932 do września 1933 r., odbył służbę wojskową w 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu, gdzie ukończył kurs Podchorążych Piechoty i został przeniesiony do rezerwy. W 1934 i 1935 r. odbywał ćwiczenia w Inowrocławiu, a w lipcu 1935 r., po odbyciu 30-dniowych ćwiczeń uzyskał awans na sierżanta podchorążego rezerwy. W okresie od czerwca do lipca 1937 r., awansowany na podporucznika rezerwy odbył ćwiczenia wojskowe jako dowódca plutonu CKM-ów.

W latach 1934-1935 był nauczycielem w Chełmcach w Publicznej Szkole Powszechnej II stopnia. Potem pracował jako nauczyciel w Młynach kolo Strzelna. W 1936 r., skorzystał z oferty objęcia posady nauczyciela na kresach wschodnich i 1 września 1936 r., został nauczycielem 7 klasowej publicznej szkoły powszechnej w Budzisławiu powiat Wilejski. Tam poznał swoją przyszłą żonę Helenę zd. Pietkiewiczównę, która uczyła jako nauczycielka w tej samej szkole. Ich ślub odbył się 18 kwietnia 1928 r., w Wilnie, uroczystość weselna miała miejsce w Hotelu Szlacheckim.

W lutym 1939 r. Marian Kępski został ojcem. Jednak nie było mu dane cieszyć się małym Tadeuszem. Po wybuchu II Wojny Światowej został zmobilizowany jako podporucznik w Korpusie Ochrony Pogranicza na kresach wschodnich. Po zdradzieckim ciosie w plecy ze strony ZSRR 17 września 1939 r., dostał się do niewoli radzieckiej, a potem jako jeniec wojenny trafił do obozu w Kozielsku. Został zamordowany w Katyniu razem z 12 tysiącami oficerów – kwiatem inteligencji Rzeczpospolitej. Żonę Helenę Kępską razem z 12 – miesięcznym Tadeuszem jako rodzinę oficera wywieziono na Syberię na ponad 6 długich lat.