Pozostałe telefony alarmowe

Telefon Alarmowy z tel. kom. - 112
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999
Ciepłownicze: 993
Energetyczne: 991
Gazowe:  992
Wodno - Kanalizacyjne: 523515377

 

Urząd Stanu Cywilnego w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
tel. +48 /052/ 351 50 10 wew. 27
fax. +48 /052/ 351 60 21

 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
tel. +48 /052/ 351 50 10 wew. 26
fax. +48 /052/ 351 60 21

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
tel. +48 /052/ 351 54 89
e-mail: mopsatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl

 

Pełnomocnik d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
tel. +48 /052/ 353 60 85

 

Zespół Oświaty i Wychowania
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
tel. +48 /052/ 351 60 59
e-mail: zoiwatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl

 

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Nadgoplańska 9
88-150 Kruszwica
tel. +48 /052/ 351 60 30

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Goplańska 2
88-150 Kruszwica
tel. +48 /052/ 351 55 15
www.pk-kruszwica.pl