Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej

Projekt nr RPKP.06.02.00-04-0001/18 pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Dofinansowanie: 1 795 464,32 zł, w tym 1 615 917,89 zł środki UE oraz 179 546,43 zł środki z budżetu państwa

Okres realizacji robót: 2019 - 2021

Zakres planowanych robót:

W ramach projektu planuje się przebudowę budynku CKiS oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni zdegradowanej.

1. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej:

W ramach tej części projektu wykonano kompleks sportowo – rekreacyjny przy ul. Lipowej w Kruszwicy. Zamontowano na nim nie tylko urządzenia zabawowe, ale także siłownię plenerową, stół do ping-ponga i do piłkarzyków, kosz do koszykówki, ściankę do malowania oraz tor rowerowy, tzw. Pumptrack.

Cały plac ogrodzono, a teren został doświetlony. W celu podniesienia walorów estetycznych oraz bezpieczeństwa użytkowników pod siłowniami i urządzeniami rekreacyjnymi znajduje się nawierzchnia z kostki betonowej, natomiast pod placem zabaw zamontowano nawierzchnię bezpieczną syntetyczną z granulatu kauczukowego.

Wykonawcą nowego obiektu jest firma FENSTER sp. z o. o. z Bydgoszczy.

Oficjalne otwarcie nowego obiektu zlokalizowanego na Osiedlu Robotniczym przy ul. Lipowej w Kruszwicy miało miejsce 19 lipca 2019r.

Gościem specjalnym imprezy był Bartosz Giemza – wielokrotny Mistrz Polski w olimpijskiej dyscyplinie BMX Racing, który przeprowadził interesujący pokaz jazdy wyczynowej oraz krótki instruktaż dla naszym małych użytkowników na temat bezpiecznej jazdy po torze rowerowym.

W trakcie wydarzenia dzieci mogły korzystać również wielu przygotowanych atrakcji, tj. z dmuchane zjeżdżalnie,  malowanie twarzy, wata cukrowa oraz wziąć udział w konkurach i zabawach z nagrodami (gadżetami promującymi unijne  źródło finansowania projektu).

2. Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu (CKiS):

• Odkrycie ścian fundamentowych, oczyszczenie, osuszenie, zlikwidowanie pęknięć.
• Położenie nowej izolacji pionowej p. w z membrany kubełkowej do poziomu parteru;
• W miejscach gdzie jest wymagane, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych poprzez zbrojenie spoin muru ceglanego.
• Wykonanie nowych posadzek po usunięciu wszystkich istniejących warstw;
• W trzonie budynku właściwego – docieplenie ścian w technologii muru warstwowego.
• W sekcji Sali kinowej – docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną, obłożenie istniejących filarów cegłą pełną;
wykonanie fundamentu.
• Budynek na piętrze – skucie gzymsów stylizowanego frontonu, docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną,
wykonanie nowych tynków,
• Sprawdzenie oraz ewentualne wzmocnienie drewnianych konstrukcji dachowych, zabezpieczenie elementów;
• Wymiana pokrycia dachowego;
• Docieplenie dachów drewnianych wełną mineralną;
• Ocieplenie stropodachów betonowych;
• Wymiana stolarki otworowej w całym obiekcie (drzwi + okna);
• Wymiana orynnowania rur spustowych, obróbek blacharskich w całym obiekcie;
• Wymiana daszków nad wejściem do budynku;
• Przebudowa ścian zewnętrznych – rozbiórka portyku na poczet rozbudowy;
• Przebudowa ścian wewnętrznych;
• Wykonywanie nowych tynków cementowo-wapiennych;
• Przebudowa schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
• Przebudowa podejścia z kostki betonowej;
• Przebudowa oraz wykonanie nowych kominów (kominy systemowe);
• Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej i gazowej;
• Wykonanie chodników i dojść pieszych;
• Wykonanie oświetlenia zewnętrznego ( 6 lamp typu LED);
• Wyposażenie budynku w instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalację elektryczną oraz oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzną, system telewizji IP, system telewizji dozorowanej, instalację pomp ciepła powietrza dla c.w.u., zasobnik ciepłej wody o pojemności 140 l.

Rozbudowa budynku CKiS w Kruszwicy zaplanowano na 2021 rok.

Wizualizacja budynku CKiS po rewitalizacji:

ckis

 

logo