Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ul. Niepodległości i Droga Młyńska w m. Kruszwica