Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ul. Poznańskiej w m. Kruszwica