Dzierżawa/Najem/Użyczenie

Oddanie nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie zamieszcza się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=211
lub w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6.